Shape Copy Created with Sketch.

Vilkår og betingelser

1. Introduksjon

1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for bruk («Avtalen») styrer hele forholdet mellom deg som Kunde og Selskapet.

1.2. Før Fjernsalgsavtalen inngås vil Kunden motta teksten i denne Avtalen elektroniske eller i et annet, varig format. Hvis dette, med rimelighet, ikke lar seg gjøre, Vil Selskapet informere Kunden om hvordan Avtalen er tilgjengelig for kundens gjennomgang i Selskapets lokaler, samt at den på Kundens forespørsel kan sendes gratis til Kunden.

1.3. KUNDEN ER PLIKTIG TIL Å LESE NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN FØR DEN GODTAS OG KUNDEN TAR I BRUK SELSKAPETS TJENESTER. KUNDEN GODTAR AT ALL BRUK AV TJENESTENE INNEBÆRER AT HAN/HUN SAMTYKKER I Å HA LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅTT DEN OG GODTAR Å BLI UNDERLAGT DEN.

1.4. Denne avtalen inneholder en obligatorisk voldgiftsbestemmelse som, som nærmere angitt i avsnitt 17 nedenfor, krever bruk av voldgift på individuell basis for å løse tvister, i stedet for juryforsøk eller andre rettssaker, eller gruppesøksmål av noe slag.

2. Definisjoner

2.1. Med mindre denne Avtalen oppgir annet, uavhengig av hvor i Avtalen det står nevnt - inkludert innledningen, skal følgende begreper ha følgende betydninger når de er skrevet med store bokstaver:

(a) med Avtalen menes denne Avtalen for levering av Tjenester inngått på internett av Selskapet og Kunden.

(b) med Kunde mener vi brukeren av Selskapets Tjenester slik forklart i denne avtalen.

(c) med Selskapet menes UAB «Keto Diets», firmakode 305493532, registrert adresse Aludarių str. 3, LT-01113 Vilnius, Litauen. Kontoradresse Aludarių g. 3, LT-01113 Vilnius, Litauen, e-post: [email protected] som er ansvarlig for å tilby abonnementstjenestene og håndtere kundens henvendelser, inkludert refusjon og reklamasjon for Tjenester som tilbys via Nettsiden og Mobilappen.

(d) med Tilbudet menes tilbudet om å inngå denne Avtalen om Tjenester og/eller Varer levert av Selskapet til Kunden via Nettsiden eller Mobilappen.

(e) med Personvernerklæring menes Selskapets Personvernerklæring publisert på Nettsiden eller Mobilappen.

(f) med Tjenester menes det Digitale innholdet som er levert av Selskapet til Kunden samt tilgangen til Nettsiden eller Mobilappen. Dette inkluderer informasjon, tekst og bilder som finnes der.

(g) med Digital innhold menes individuelle digitale måltidsplaner og planer for vektnedgang og/eller annet digitalt innhold som tidvis selges på internett av Selskapet.

(h) med Fjernsalgsavtale menes en kontrakt som er inngått mellom Selskapet og Kunden som er innenfor et rammeverk organisert for fjernsalg av Digitalt innhold og/eller Varer.

(i) med Nettsiden menes nettstedet til Selskapet som er tilgjengelig på perfectbody.me.

(j) med Mobilapp menes mobilapplikasjonen til Selskapet «Perfect Body - Meal planner» som kan lastes ned av Kunden fra App Store og/eller Google Play.

3. Innlevering av tilbudet

3.1. Selskapet vil gi Kunden mulighet til å motta et Tilbud.

3.2. Kunden vil bli bedt om å oppgi visse opplysninger før han/hun mottar Tilbudet ved å velge oppgitte alternativer eller skrive inn forespurte opplysninger. Kunden plikter å oppgi oppdaterte, korrekte og omfattende opplysninger på spørsmål som blir stilt.

3.3. Når informasjonen fastsatt i punkt 3.2 i denne Avtalen blir sendt inn vil Kunden motta Tilbudet. Tilbudet vil inneholde informasjon om følgende:

3.3.1. betalingsbeløp for de relevante tjenestene,

3.3.2. betalingsalternativer: Med kredittkort eller annen tillatt betalingsform,

3.3.3. annen informasjon Selskapet mener det er viktig å inkludere i Tilbudet.

3.4. Å godta Tilbudet.

3.4.1. 3.4.1. Kunden aksepterer Tilbudet når han/hun krysser av i boksen «Jeg godtar vilkårene og betingelsene». Når Kunden godtar vilkårene og betingelsen vil han/hun bli bedt om å trykke på knappen «Gjennomfør sikker betaling».

4. Fjernsalgsavtale

4.1. Slik angitt i punkt 3.4.1., vil Fjernsalgsavtalen inngås i det øyeblikket Kunden aksepterer Tilbudet.

4.2. 4.2. Ettersom Kunden aksepterer Tilbudet elektronisk vil Selskapet bekrefte denne aksepten på Tilbudet elektronisk. Når Kunden kjøper digitalt innhold vil dette bli sendt til Kundens e-postadresse som er oppgitt av Kunden eller i Mobilappen.

4.3. I TILFELLE AVTALEN MELLOM SELSKAPET OG KLIENTEN BESTÅR AV DIGITALT INNHOLD SOM IKKE LEVERES PÅ ET MATERIELL MEDIUM, GODTAR KLIENTEN Å MISTE SIN/HENNES RETT TIL Å ANTRE AVTALEN.

4.4. Selskapet gjør rimelige anstrengelser for å sikre at Tjenestene fungerer i henhold til hensikten, men slike Tjenester er avhengige av internett og andre tjenester og leverandører som er utenfor Selskapets kontroll. Ved å bruke Selskapets Tjenester erkjenner kunden at Selskapet ikke kan garantere at Tjenestene ikke blir avbrutt, at de er feilfrie eller at informasjonen de inneholder er helt fri for virus, hackere, inntrenging, uplanlagt nedetid eller andre feiler. Kunden påtar seg uttrykkelig risikoen ved å bruke eller laste ned slike Tjenester.

4.5. Fra tid til annen og uten forvarsel til kunden kan vi endre, utvide og forbedre Tjenestene. Vi kan også og til enhver tid avslutte driften av deler av eller alle Tjenestene eller selektivt deaktivere visse aspekter av Tjenestene. Enhver endring eller sletting av Tjenestene vil bli gjort etter vårt eget og absolutte skjønn og uten en pågående forpliktelse eller ansvar overfor Kunden. Kundens bruk av tjenestene gir ikke Kunden rett til fortsatt levering eller tilgjengelighet av Tjenestene.

4.6. Kunden samtykker videre at:

4.6.1 han/hun ikke skal benytte Tjenestene hvis han/hun er under 18 år;

4.6.2 Kunden skal nekte tilgang til Tjenesten til barn under 18 år. Kunden godtar fult ansvar for enhver uautorisert bruk av Tjenesten av mindreårige.

5. Betaling

5.1. I løpet av gyldighetsperioden angitt i Tilbudet vil prisen for Tjenestene og/eller Varene som tilbys ikke øke med unntak av prisendringer i mva-satser.

5.2. Kunden samtykker i:

5.2.1 å betale alle tilleggskostnader, avgifter, gebyrer, gjeldende skatter og andre avgifter som kan pådras av Kunden.

5.2.2 kjøpe Tjenester med et gyldig kredittkort eller annen tillatt betalingsmåte;

5.2.3 gi Selskapet oppdatert, korrekt og omfattende opplysninger slik beskrevet i bestillingsskjemaet. Hvis Selskapet oppdager eller mistenker at opplysningene Kunden har gitt er unøyaktig eller ufullstendig, forbeholder Selskapet forbeholder seg retten til å suspendere tjenesten etter eget skjønn og Kunden mister enhver rett til å få tilbakebetalt det innbetalte beløpet.

5.3. Når Kunden overføres til en tredjeparts betalingstjeneste vil risikoen for tap eller skade overføres til Kunden og/eller tredjepartstjenesten. Online kreditt- eller debetkortbetalinger utført av Kunden til Selskapet vil bli håndtert og behandlet av en tredjeparts betalingstjeneste. Ingen sensitive opplysninger gitt i forbindelse med betalingen din vil bli lagret hos eller brukt av Selskapet. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle betalingsproblemer eller andre tvister som oppstår på grunn av tredjeparts betalingstjenester. Selskapet kan tidvis bytte tredjeparts betalingstjeneste.

5.4. Med mindre annet er angitt vil alle priser og kostnader blir oppgitt i amerikanske dollar.

5.5. Gjeldende pris er prisen som gjaldt den datoen du la inn bestillingen. Fraktkostnader og betalingsgebyrer innregnes før du bekrefter kjøpet. Hvis du er under 18 år må du ha foresattes tillatelse for å kunne kjøpe fra Selskapet.

5.6. For å garantere din beskyttelse blir alle overføringer utført via Selskapet håndtert og utført via tredjeparts, dedikerte gatewayer. Kortinformasjon lagres ikke og all kortinformasjon håndteres med SSL-kryptering. Vennligst les vilkår og betingelser for transaksjonens valgte betalings-gateway, da de er gjeldende for transaksjonene som utføres.

5.7. For å sikre at Kunden ikke opplever et avbrudd eller tap av Tjenester kan Tjenestene tilbys ved automatisk fornyelse.

5.7.1. BORTSETT FRA ÅRSAKER BESKREVET NEDENFOR I DETTE AVSNITTET, VIL AUTOMATISK FORNYELSE AUTOMATISK FORNYE DEN GJELDENDE TJENESTEN VED UTLØP AV DEN GJELDENDE PERIODEN, FOR EN FORNYELSESPERIODE TILSVARENDE DEN SISTE TJENESTEPERIODEN. Eksempelvis, hvis Kundens siste tjenesteperiode var på ett år vil fornyelsesperioden normalt også være for ett år.

5.7.2. Med mindre Kunden avslutter abonnementet vil Selskapet automatisk fornye gjeldende tjeneste på aktuelle dato, og vil ta betalt via betalingsmåten tilknyttet Tjenesten på Kundens brukerkonto.

5.7.3. Selskapet kan tidvis endre abonnementsplanene og prisen på tjenestene. Fornyelser vil bli belastet i henhold til selskapets daværende, gjeldende priser. Kunden erkjenner og godtar at denne prisen kan være høyere eller lavere enn prisene for den opprinnelige tjenesteperioden. Tidsbegrensede tilbud kan være underlagt andre vilkår for automatisk fornyelse.

5.7.4. HVIS KUNDEN IKKE ØNSKER AT TJENESTEN SKAL FORNYES ATUTOMATISK kan han/hun velge å avslutte abonnementet minst 48 timer før nåværende periode utløper. Tjenesten vil da bli avsluttet ved utløp av den da gjeldende perioden, med mindre Kunden manuelt fornyer tjenestene før utløpsdatoen.

5.7.5. Hvis kunden har kjøpt abonnementet via Selskapets nettside vil ikke kunden kunne administrere abonnementet via Apple App Store eller Google Play. Kunden kan i stedet enkelt kansellere abonnementet ved å logge inn på sin Brukerkonto på Selskapets Nettside eller kontakte kundeservice på [email protected].

5.7.6. Hvis Kunden har kjøpt abonnementet via Apple App Store eller Google Play kan Kunden kun si opp abonnementet sitt via sin Apple- eller Google-konto. Kunden forstår at sletting av appen ikke avslutter abonnementene.

5.8. Selskapet kan tidvis tilby Spesialtilbud som kan inneholde ytterligere vilkår og betingelser som gjelder i tillegg til denne avtalen. Selskapet kan tilby prøveperioder av betalte abonnementer i en begrenset periode til en spesialpris eller uten betaling ("Prøveperiode"). Selskapet vil automatisk belaste Kunden for abonnementet den første dagen etter endt Prøveperiode og med fornyelse av perioden som Selskapet oppgir i Kundens valgte Spesialtilbud. Hvis Kunden ikke ønsker å bli belastet må han/hun avslutte abonnementet før prøveperioden utløper.

6. Angrerett

6.1. Selskapet følger en angrerett med mindre produktet er bevist å ikke være som beskrevet eller defekt. I slike tilfeller må Kunden kontakte vår kundeservice på [email protected] innen 14 dager etter kjøp og gi detaljert informasjon som beviser selskapets produktfeil (med visuell bevis vedlagt).

6.1.1. Kunden vil ikke lengre ha tilgang til Selskapets Produkt etter at en refusjon er utstedt.

6.1.2. Alle refusjoner gjøres til den opprinnelige betalingsmetoden.

6.1.3. Ved å kjøpe Tjenestene godtar Kunden disse retningslinjene for retur og fraskriver seg alle rettigheter til å utsette de for spørsmål, dom eller rettslige krav.

6.1.4. Når refusjonsskjemaet er mottatt og kontrollert av våre ansatte, vil en refusjon bli autorisert på samme måte som betalingen ble utført. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 14 virkedager før refusjonen når bankkontoen din. Hvis kunden ikke overholder fristene i refusjonspolicyen vår, vil vi ikke kunne tilby refusjon.

6.2. Kunden samtykker til og bekrefter at sletting av en brukerkonto på Mobilappen ikke innebærer rett til refusjon. Siden sletting av Brukerkonto ikke kan omgjøres, forplikter Kunden seg til å kontakte Selskapet ved eventuelle henvendelser før man sletter en konto på Mobilappen.

7. Immaterielle rettigheter

7.1. I forholdet mellom Selskapet og Kunden, eies alle immaterielle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, designrettigheter, varemerkerettigheter, patentrettigheter og andre eiendomsrettigheter i eller relatert til Tjenestene og Tjenesterelatert innhold av Selskapet.

7.2. Kunden må ikke reprodusere, demontere, reversere, dekompilere, distribuere, offentlig vise, eller utføre, eller publisere, eller på annen måte gjøre tjenestene tilgjengelige, inkludert men ikke begrenset til digitalt innhold, helt eller delvis uten selskapets skriftlige forhåndssamtykke.

7.3. Kunden gir herved Selskapet en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, fullt innbetalt og royalty-fri, ikke-eksklusiv lisens, inkludert rett til å sublisensiere (gjennom flere nivåer) og tildele til tredjeparter, for å reprodusere, distribuere, utføre og vise (offentlig eller på annen måte), lage avledede verk av, tilpasse, modifisere og på annen måte bruke, analysere og utnytte på noen måte som nå er kjent eller i fremtiden oppdaget, hans/hennes Brukerinnhold (unntatt Brukervaremerker) samt alt modifisert og avledet arbeider derav. I den grad det er tillatt under gjeldende lover, fraskriver Kunden seg herved alle moralske rettigheter han/hun måtte ha til Brukerinnholdet. «Brukerinnhold» omfatter ethvert Brukervaremerke, kommunikasjon, bilder, skrifter, kreative verk, lyder og alt materiale, data og informasjon som Kunden laster opp, overfører eller sender gjennom Tjenestene, eller som andre brukere laster opp eller overfører. Ved å laste opp, overføre eller legge inn Brukerinnhold, bekrefter, representerer og garanterer Kunden at slikt Brukerinnhold og dets opplasting, overføring eller innsending er (a) korrekt og ikke konfidensielt; (b) ikke er i strid med gjeldende lover, kontraktsmessige begrensninger eller andre tredjeparts rettigheter, og at kunden har tillatelse fra en tredjepart hvis personlige opplysninger eller intellektuell eiendom er omfattet eller nedfelt i brukerinnholdet; og (c) fri for virus, adware, spyware, ormer eller annen skadelig kode.

7.4. Ingen del av denne Avtalen er eller skal tolkes som en overføring av immaterielle rettigheter i forhold til tjenestene eller tjenesterelatert innhold, med unntak av det som er uttrykkelig angitt i avsnitt 8.1 nedenfor.

8. Bruk av Digitalt innhold

8.1. Alle immaterielle rettigheter spesifisert i avsnitt 7.1 og relatert til digitalt innhold eies av Selskapet. Digitalt innhold er lisensiert i henhold til Avsnitt 8 og selges ikke. Kunden vil kun bli gitt en begrenset, tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar lisens, underlagt vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, til å bruke (kun for kundens individuelle bruk) alt digitalt innhold levert av Selskapet til Kunden.

8.2. Varigheten av denne lisensen skal være for en periode på 5 år fra datoen da Kunden mottar det aktuelle Digitale innholdet. Unntatt fra dette er hvis lisensen blir suspendert eller sagt opp tidligere i henhold til denne Avtalen.

8.3. Med mindre annet er uttrykkelig gitt kan Kunden kun bruke det Digitale innholdet til personlige og ikke-kommersielle formål.

8.4. Kunden må ikke redigere, reprodusere, overføre eller låne ut det digitale innholdet eller gjøre det tilgjengelig for tredjeparter eller bruke det til å utføre andre handlinger som strekker seg utover omfanget av lisensen gitt i Avsnitt 8 av Selskapet.

8.5. Selskapet kan pålegge begrensninger på omfanget av lisensen eller antall enheter eller typer enheter som Digitalt innhold kan brukes på.

8.6. Hvis Kunden bryter Avsnitt 8 kan Selskapet suspendere tilgangen til det relevante Digitale innholdet, uten å begrense noen av Selskapets rettigheter eller rettsmidler i henhold til denne Avtalen eller gjeldende lov, inkludert Selskapets rett til å kreve tilbake for tapet som er påført som følge av eller i forbindelse med overtredelsen inkludert eventuelle utgifter.

9. Salg av digitalt innhold forbudt

9.1. Kunden har forbud mot å selge, tilby for salg, dele, leie ut eller låne ut Digitalt innhold, eller kopier av Digitalt innhold.

10. Personvernerklæring

10.1. Behandlingen av Kundens personopplysninger er underlagt personvernerklæringen. Det anbefales at Kunden skriver ut og oppbevarer en kopi av personvernerklæringen sammen med denne Avtalen.

11. Skadeerstatning

11.1. Klienten vil holde selskapet, dets tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter, juridiske representanter, lisensgivere, datterselskaper, joint ventures og leverandører skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer fra tredjeparter. på grunn av eller som følge av Kundens brudd på denne Avtalen eller bruk av Tjenestene, eller Kundens brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart i forbindelse med Kundens brudd på denne Avtalen eller bruk av Tjenestene.

12. Ansvar

12.1. INFORMASJON ER KANSKJE IKKE PASSENDE ELLER TILFREDSSTILLENDE FOR KLIENTBRUK, OG HAN/HUN BØR VERIFISERE ALL INFORMASJON FØR DU STOLER PÅ DEN. EVENTUELLE BESLUTNINGER TATT BASERT PÅ INFORMASJON PÅ NETTSTEDET ELLER MOBILAPPEN, INKLUDERT INFORMASJON MOTTATT GJENNOM KUNDENS BRUK AV TJENESTERNE, ER HANS/HENNES ENESTE ANSVAR.

12.2. KLIENTEN FORSTÅR OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG AT SELSKAPET IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER NOE (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER, EKSEMPELISKE SKADER TIL SKADER TIL SKADER, PÅ FOR SKADER TIL SKADER, PÅ SKADER, PÅ SKADER, PÅ SKADER, AVBRYDELSE, TAP OM GOODVILLE, TAP AV BRUK ELLER ANDRE TAP ENTEN BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT ELLER ENHVER ANNEN JURIDISK TEORI (SELV OM SELSKAPET HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM OPPSTÅR UT AV BRUK: FOR Å BRUKE TJENESTER, (ii) ENHVER LINK SOM LEVERES I FORBINDELSE MED TJENESTERNE, (iii) MATERIALET ELLER INFORMASJONEN SOM FINNES PÅ NOEN ELLER ALLE SLIKE LEKKEDE NETTSIDER ELLER MOBILAPP, (iv) KUNDENS TJENESTER PÅ NOEN AV TJENESTER; (v) AVBRUTTET, SUSPENSJONEN, AVSLUTNING AV TJENESTERNE ELLER NOEN DELER AV DERES, (vi) AKTUELL, SLETTING, FEILLEVERING ELLER UNNLEGGENDE PLASTING ELLER LAGRE NOEN INFORMASJON, ELLER (vii) ENHVER FORHOLD ELLER KNYTTET TIL TJENESTEN AV BRUKEN KLITEN . UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL SELSKAPETS SAMLEDE ANSVAR TIL KLIENTEN KNYTTET TIL HANS/HENNES BRUK AV TJENESTERNE OVERSTEDE ET HUNDRE DOLLAR ($100).

12.3. En part i Avtalen skal fritas fra ansvar for manglende oppfyllelse dersom det beviser at denne Avtalen ikke ble oppfylt på grunn av force majeure. Spesifikt skal Selskapet ikke holdes ansvarlig for tap forårsaket av force majeure, opprør, krig eller naturhendelser eller som følge av andre hendelser som Selskapet ikke er ansvarlig for (f.eks. streik, arbeidstengning, trafikkstopp, administrative sanksjoner fra innenlandske eller utenlandske myndigheter). Kunden må gi skriftlig varsel om forekomsten av force majeure som hindrer oppfyllelsen av denne Avtalen, innen 30 kalenderdager fra datoen for inntreden av disse omstendighetene. Selskapet skal informere Kunden om forekomsten av force majeure via e-post eller på Nettsiden eller Mobilappen hvis mulig.

12.4. Keto Diets UAB administrerer Nettsiden og Mobilappen og er leverandør av Tjenestene, ansvarlig for å administrere abonnementstjenester og betalinger for Tjenester, refusjoner og reklamasjoner. Selskapets ansvar er begrenset til direkte tap, med mindre annet er bestemt under gjeldende lover.

12.5. Med bakgrunn i hva slags Tjenester selskapet leverer, og fordi Selskapet ikke kan kontrollere Kundens overholdelse av de oppgitte bruksinstruksjonene, gir Selskapet ingen garanti for eventuelle resultater eller utfall som kommer fra bruk av Tjenestene.

12.6. Når Kunden bruker Tjenestene kan han/hun motta lenker til andre nettsteder eller mobilapper som ikke eies og/eller kontrolleres av Selskapet. Disse leveres

«som de er». Kunden erkjenner og samtykker i at Selskapet ikke er ansvarlig for driften av slike lenker. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale som man kan nå via slike lenker, og derfor samtykker Kunden i at Selskapet ikke kan holdes ansvarlig, direkte eller indirekte for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk eller avhengighet av slikt innhold, tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller mobilapper.

13. Medisinsk ansvarsfraskrivelse

13.1. FØR DU PRØVER ET MÅTLIDSPLAN-BASERT KOSTHOLD AV SELSKAPET, BØR KLIENTEN KONSULTERE HELSETJENESTEN HENS/HENNES.

13.2. SELSKAPET ER IKKE EN MEDISINSK ORGANISASJON OG GIR IKKE MEDISINSK RÅD ELLER HJELP. Ingen av selskapets tjenester eller noe av det tjenestene kan assosieres med bør tas eller forstås som medisinske råd eller assistanse. det skal heller ikke tolkes i stedet for medisinsk råd eller assistanse, eller brukes og bli referert til som et alternativ for å søke passende medisinsk råd eller bistand fra helsevesenet. KLIENTEN ER ENESTE ANSVAR FOR Å VURDERE OG VURDERE SIN EGEN HELSE, INKLUDERT EVENTUELLE BEHOV FOR Å SØKE PASSENDE VEILEDNING FRA EN HELSELEDER.

13.3. Selskapet oppfordrer Kunden til å oppsøke relevant medisinsk rådgivning eller assistanse før Kunden tar i bruk Selskapets tjenester.

13.4. Kunden bør overse medisinske anbefalinger eller utsette å besøke lege på bakgrunn av noe Kunden har lest på Selskapets Nettside eller Mobilapp, eller på andre Selskapers kommunikasjonskanaler.

14. Gyldighet og oppsigelse

14.1. Denne Avtalen trer i kraft etter at Kunden samtykker i og elektronisk uttrykker sitt samtykke til å overholde Avtalen, og den skal forbli i kraft til den sies opp i henhold til følgende avsnitt.

14.2. Selskapet kan i følgende tilfeller avslutte forholdet med Kunden når som helst: (1) Kunden er uenig i avtalen; (2) ved ethvert Avtalebrudd begått av Kunden; (3) Kunden unnlater å oppgi opplysninger som selskapet har bedt om og/eller gir uriktige og/eller ufullstendige opplysninger. Til tross for det foregående, skal lovbestemte rettigheter for oppsigelse ikke påvirkes.

15. Endringer i avtale

15.1. Denne avtalen, personvernerklæringen og eventuelle tilleggsvilkår som kan gjelde kan endres. Selskapet forbeholder seg retten til å tidvis endre og oppdatere Avtalen. Slike endringer skal tre i kraft umiddelbart etter publisering på selskapets Nettside eller Mobilapp.

15.2. Alle endringer i Avtalen, personvernerklæringen og eventuelle tilleggsvilkår vil bli publisert på nettet. Selskapet kan varsle Kunden om eventuelle kommende endringer ved å sende en e-post til den primære e-postadressen oppgitt av Kunden, eller varsle dem via nettsiden eller mobilappen.

15.3. Kunden forstår og samtykker i at enhver fortsatt bruk av og tilgang til Tjenestene etter eventuelle publiserte oppdateringer av Avtalen, betyr at Kunden frivillig samtykker i å være bundet av denne Avtalen. Hvis Kunden ikke samtykker i å være bundet av den oppdaterte Avtalen, skal han/hun ikke bruke (eller fortsette å bruke) Tjenestene.

16. Kommunikasjon

16.1. På generell basis foretrekker Selskapet på kommunisere via e-post. Ved å akseptere denne Avtalen godtar Kunden kommunikasjon via e-post. For dette formålet blir Kunden bedt om å ha en gyldig e-postadresse og oppgi den ved utfylling av nødvendige opplysninger slik angitt i punkt 3.2. Selskapet kan også publisere informasjon relatert til denne Avtalen eller Tjenestene på Nettsiden eller i Mobilappen. Kunden bør sjekke sin e-post samt informasjon gitt på Nettsiden eller i Mobilappen regelmessig og ofte. E-poster kan inneholde lenker til ytterligere informasjon og dokumenter.

16.2. I tilfelle gjeldende lover krever levering av informasjon på et varig medium, vil Selskapet enten sende Kunden en e-post med et vedlegg eller sende Kunden en melding og henvise til Nettsiden med mulighet til å laste ned informasjonen for at informasjon og dokumenter kan oppbevares permanent for fremtidig referanse. Det er Kundens eget ansvar å oppbevare kopier av all kommunikasjon fra Selskapet.

16.3. Kunden kan be om en kopi av denne Avtalen eller ethvert annet kontraktsdokument ved å kontakte [email protected].

16.4. Kommunikasjon med Kunden vil foregå på engelsk med mindre Selskapet og Kunden er enige om å kommunisere på et annet språk.

16.5. Kunden kan når som helst kontakte oss ved å sende en melding til [email protected].

17. Tvisteløsning

17.1. Gjeldende lov. Denne avtalen styres av lovene i Texas uten hensyn til prinsippene om lovkonflikter, og uavhengig av kundens plassering.

17.2. Uformell tvisteløsning. Kunden samtykker i å delta i uformell tvisteløsning før det fremlegges et krav mot selskapet.

17.2.1. Eventuelle klager i forhold til Selskapet, abonnementer, refusjoner, reklamasjoner og Tjenestene som tilbys til Kunden skal rettes til Selskapet Keto Diets UAB ved å kontakte [email protected].

17.2.2. Kunden bør tydelig angi at en klage sendes inn og angi begrunnelse og omstendigheter rundt klagen. Selskapet sender en bekreftelse på å ha mottatt klagen, den vil sendes til e-postadressen klagen er mottatt fra. Vi vil vurdere klagen og svare Kunden innen 14 kalenderdager fra dagen klagen ble mottatt. Hvis en tvist ikke er løst innen 30 kalenderdager fra dagen etter mottak av en relevant klage, kan klienten eller selskapet fremme et formelt krav.

17.3. Megling. Bortsett fra tvister som kvalifiserer for småkravsdomstol, alle tvister som oppstår på grunn av eller relatert til denne avtalen eller ethvert aspekt av forholdet mellom klienten og selskapet, enten det er basert på kontrakt, erstatningsrett, lov, svindel, uriktig fremstilling eller annen juridisk teori, vil bli løst gjennom endelig og bindende voldgift for en nøytral voldgiftsdommer i stedet for i en domstol av en dommer eller jury. Kunden og selskapet er enige om at både klienten og selskapet gir avkall på retten til rettssak av en jury. Slike tvister inkluderer, uten begrensning, tvister som oppstår på grunn av eller knyttet til tolkning eller anvendelse av denne voldgiftsbestemmelsen, inkludert håndhevbarheten, gjenkallelsen eller gyldigheten av voldgiftsbestemmelsen eller noen del av voldgiftsbestemmelsen. Alle slike saker skal avgjøres av en voldgiftsdommer og ikke av en domstol eller dommer. 17.4. Klienten godtar at enhver voldgift under denne avtalen vil finne sted på individuell basis; klassevoldgift og gruppesøksmål er ikke tillatt, og klienten godtar å gi opp muligheten til å delta i et gruppesøksmål.

17.5. Kunden kan velge bort denne avtalen ved å sende en e-post til [email protected] med Kundens fornavn, etternavn og adresse innen tretti (30) dager etter å ha akseptert denne avtalen om å arbitrere, med en erklæring om at Kunden avslår denne voldgiftsavtalen.

17.6. Voldgiften vil bli administrert av American Arbitration Association i henhold til sine Consumer Arbitration Rules, som endret av denne avtalen. Forbrukerarbitrasjonsreglene er tilgjengelige online på https://www.adr.org/consumer. Voldgiftsdommeren vil gjennomføre høringer, hvis noen, ved telefonkonferanse eller videokonferanse, snarere enn ved personlig opptreden, med mindre voldgiftsdommeren på forespørsel fra klienten eller selskapet bestemmer at en personlig høring er passende. Eventuelle personlig opptredener vil bli holdt på et sted som er rimelig praktisk for begge parter med behørig hensyn til deres evne til å reise og andre relevante omstendigheter. Hvis partene ikke er i stand til å bli enige om et sted, bør en slik avgjørelse tas av AAA eller av voldgiftsdommeren. Voldgiftsdommerens avgjørelse vil følge vilkårene i denne avtalen og vil være endelig og bindende. Voldgiftsdommeren vil ha fullmakt til å tildele midlertidig, midlertidig eller permanent rettslig forføyning eller lettelse som forutsetter spesifikk oppfyllelse av denne avtalen, men bare i den grad det er nødvendig for å gi rettslig lettelse berettiget av det individuelle kravet overfor voldgiftsdommeren. Avgjørelsen avsagt av voldgiftsdommeren kan bekreftes og håndheves i enhver domstol som har jurisdiksjon. Til tross for noe av det foregående, vil ingenting i denne avtalen hindre kunden i å bringe problemer til føderale, statlige eller lokale byråer, og hvis loven tillater det, kan de søke hjelp mot oss for deg.

18. Diverse

18.1. Ingen andre enn Kunden skal ha noen rettigheter i henhold til denne Avtalen.

18.2. Kunden kan ikke tildele noen rettigheter i henhold til denne Avtalen til noen tredjepart uten å ha fått samtykke på forhånd fra Selskapet. Selskapet kan etter eget skjønn overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne Avtalen helt eller delvis til en tredjepart.

18.3. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon fremhever noen del av denne Avtalen som ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar, skal denne delen skilles fra resten av Avtalen som fortsatt skal være gyldige og rettskraftig i den grad loven tillater det.

18.4. BRUK AV TJENESTER ER UDELUKKENDE PÅ KUNDENS EGEN RISIKO. TJENESTERNE LEVERES PÅ EN «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIG» BASIS. SELSKAPET FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV NOEN SLAG MED HENSYN TIL TJENESTERNE, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, SOM IKKE ER INNSKRIFTELSE BRUK ELLER HANDELSPRAKSIS. ENKELTE STATER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DEN OVENFOR UNNTAKELSEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR KLIENTEN. SELSKAPET GIR INGEN GARANTI AT NETTSTEDET ELLER TJENESTEN VIL OPPFYLLE KUNDENS KRAV, ELLER VIL VÆRE UAVBRUTT, TIDLIG, SIKKER, AKTUELL, NØYAKTIG, FULLSTENDIG ELLER FEILFRI ELLER AT RESULTATENE SOM KAN VÆRE AV OSS. VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG. KUNDEN FORSTÅR OG ERKENNER AT HANS/HENNES ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER MED HENSYN TIL ENHVER DEFEKT I ELLER MISNØYDHET MED NETTSTEDET ELLER TJENESTEN SKAL OPPSLUTE Å BRUKE TJENESTERNE. KUNDEN KAN HA ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA STAT TIL STAT.

18.5. Ved å bruke eller få tilgang til tjenestene erkjenner kunden herved at han/hun har lest denne avtalen, forstått den og samtykker i å være bundet av dens vilkår og betingelser.