Shape Copy Created with Sketch.

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen vil vi, UAB «Keto Diets», firmakode 305493532, med registrert kontor i Aludarių str. 3, Vilnius, Litauen. Kontoradresse Aludarių str. 3, LT-01113 Vilnius, Litauen («Selskapet», «vi», «oss» eller «våre»), forklare hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt, bruker mobilappene våre, kontakter oss gjennom våre offisielle sosiale medier-profiler eller e-post, og/eller bruker våre tjenester.

Vi vil be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i denne kunngjøringen første gang du besøker nettstedet vårt.

I denne kunngjøringen finner du svar på følgende spørsmål:

(a) hvordan vi bruker opplysningene dine;

(b) når vi deler opplysningene dine med andre;

(c) hvor lenge vi lagrer opplysningene dine;

(d) hva våre retningslinjer for markedsføring er;

(e) hvilken rettigheter du har i forhold til personopplysninger;

(f) hvordan vi bruker informasjonskapsler;

(g) andre forhold som du bør være oppmerksom på.

Hvis du har forespørsler eller ønsker å utøve noen av rettighetene dine angitt i denne kunngjøringen, kan du sende slike forespørsler i henhold til metoder informert om i Kontakt-avsnittet.

Du kan også kontakte Selskapets personvernombud vedrørende alle personvernrelaterte problemer via e-post: [email protected].

Alle definisjonene benyttet i denne personvernerklæringen har samme betydning som foreskrevet i selskapets generelle vilkår og betingelser, med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen utgjør en integrert del av selskapets generelle vilkår.

I tilfeller der denne personvernerklæringen blir oversatt til andre språk, og det er forskjeller mellom den engelske versjonen og en slik oversettelse, skal den engelske versjonen være gjeldende, med mindre annet er gitt.

HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER

1.1. Dette avsnittet inneholder følgende informasjon:

(a) kategorier av personopplysninger som vi behandler;

(b) ved behandling av personopplysninger som vi ikke har innhentet direkte fra deg, kilden og spesifikke kategorier av disse opplysningene;

(c) formålene vi kan behandle dine personopplysninger for; og

(d) det rettslige grunnlaget for behandlingen.

1.2. Vi behandler dine kontoopplysninger («kontoopplysninger»). Kontoopplysninger kan inkludere navn og e-postadresse, telefonnummer og andre opplysninger du oppgir når du registrerer deg, samt kjøpshistorikken din. Vi innhenter slike opplysninger direkte fra deg. Vi behandler kontoopplysninger med det formål å drive nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss, og/eller å iverksette tiltak på din forespørsel for å inngå en slik kontrakt, samt vår legitime interesse, nemlig overvåking og forbedring av nettstedet og tjenestene våre.

1.3. Vi behandler informasjon knyttet til levering av tjenester fra oss til deg («tjenesteopplysninger»). Tjenesteopplysninger kan inkludere kontaktinformasjonen din (for eksempel e-postadressen din), bankkonto- og transaksjonsdetaljer samt annen informasjon du gir oss når du fyller ut de relevante opplysningsskjemaene (for eksempel kan det inkludere sensitive personopplysninger relatert til helsen din, i tilfeller hvor slike opplysninger er nødvendige for å levere den aktuelle tjenesten). Tjenesteopplysninger behandles for å levere tjenester samt for å ha korrekt oversikt over disse transaksjonene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss, og/eller iverksette tiltak på din forespørsel for å inngå en slik kontrakt, samt våre legitime interesser, i all henhold riktig administrasjon av vår nettside og virksomhet. Når det gjelder sensitive og helserelaterte personopplysninger er det juridiske grunnlaget for behandlingen ditt eksplisitte samtykke.

1.4. Vi kan behandle opplysningene du gir oss med det formål å abonnere på våre e-postmeldinger og nyhetsbrev («meldingsopplysninger»). Meldingsopplysninger behandles for å sende deg relevante meldinger og nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. I tillegg, hvis vi allerede har solgt varer eller levert tjenester for deg via vår nettside og/eller apper, og du ikke har reservert deg, kan vi også behandle meldingsopplysninger på grunnlag av vår legitime interesse, i all henhold å opprettholde og forbedre kundeforholdet.

1.5. Vi kan behandle opplysninger om all kommunikasjon du sender til oss («kommunikasjonsopplysninger»). Kommunikasjonsopplysninger kan omfatte kommunikasjonsinnhold og metadata knyttet til kommunikasjonen. Kommunikasjonsopplysninger behandles med det formål å kommunisere med deg samt journalføring. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, i all henhold riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår, samt for å sikre enhetlig konsultasjonspraksis av høy kvalitet og for å undersøke tvister mellom deg og våre ansatte.

1.6. Vi kan behandle informasjon om din bruk av nettstedet og/eller appene våre samt på enheten din («enhetsopplysninger») når du surfer på nettstedet vårt eller bruker appene våre. Enhetsopplysninger kan omfatte IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, enhetstype, skjermoppløsning og (hvis du godtar å dele det) posisjonsdataene dine samt informasjon om bevegelses-aktivitet, bruken av nettstedet og appene våre (dvs. henvisningskilde, lengde på besøk, sidevisninger og navigasjonsstier på nettstedet, samt informasjon om tidspunktet, hyppighet og mønster for din tjenestebruk). Vi innhenter slike opplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier. Enhetsopplysninger behandles for å forbedre appene og nettstedet, samt for å angi standardalternativer. Vi bruker også slike opplysninger for å få en bedre forståelse av hvordan du bruker nettstedet og tjenestene våre, samt for å sikre både nettstedet og appene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår.

1.7. Vi kan behandle enhver av dine personopplysninger identifisert i denne kunngjøringen når det er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og hevdelse av våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

1.8. Vi kan behandle enhver av dine personopplysninger som er identifisert i denne kunngjøringen når det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko eller få faglig rådgivning. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, i all hovedsak å beskytte virksomheten mot enhver risiko.

1.9. I tillegg til de spesifikke formålene for behandling av dine personopplysninger som er angitt i dette avsnittet, kan vi også behandle noen av dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.

1.10. Hvis formålet med, eller det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysningene omtalt i dette avsnittet skulle endre seg, vil vi informere deg. I tilfeller hvor ditt samtykke er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger vil vi innhente samtykke på nytt.

1.11. I enkelte tilfeller kan vi aggregere, anonymisere eller avidentifisere personopplysningene dine på en måte som gjør at de ikke kan brukes for å identifisere deg. Slike opplysninger regnes ikke som personlige. Vi kan bruke slike opplysninger fritt uten rettslige begrensninger, inkludert, men ikke begrenset til, å dele slike opplysninger med våre samarbeidspartnere eller forskningsinstitusjoner, dele i artikler, blogginnlegg og vitenskapelige publikasjoner, aggregert statistikk om visse aktiviteter eller symptomer fra opplysninger som er samlet inn for å identifisere mønstre på tvers av brukere og evaluere eller endre våre tjenester.

1.12. Vi følger prinsippet om dataminimering: personopplysninger som behandles er tilstrekkelige, relevante og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålene de behandles for.

1.13. Personopplysninger lagres enten på selskapets servere eller på servere tilhørende våre underleverandører, som er bundet av spesifikke kontraktsbestemmelser om behandling av personopplysninger samt av konfidensialitetsforpliktelser.

1.14. Vi benytter en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Organisatoriske sikkerhetstiltak inkluderer å begrense tilgangen utelukkende til autoriserte personer som har et legitimt behov for å få tilgang til personopplysninger, signering av konfidensialitetsavtaler, arrangere opplæring, lage og implementere relevante retningslinjer og prosedyrer. Tekniske tiltak inkluderer passende tiltak for å adressere nettsikkerhet, risiko for tap av opplysninger, endring av opplysninger eller uautorisert tilgang, implementering av tilgangskontroll og autentiseringsverktøy, sikring av fysisk sikkerhet etc.

NÅR DELER VI DINE OPPLYSNINGER MED ANDRE

2.1. Vi kan dele dine personopplysninger med ethvert medlem av vår gruppe av selskaper (inkludert våre datterselskaper, vårt ultimate holdingselskap og alle dets datterselskaper) i den grad det er rimelig nødvendig for de formål som er angitt i denne kunngjøringen. Dette kan omfatte interne administrasjonsformål samt levering/deling av IT-tjenester eller datasentre i konsernet.

2.2. Vi kan dele dine personopplysninger med våre forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere i den grad det er rimelig nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko, få faglig rådgivning eller etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

2.3. Vi kan dele dine personopplysninger med våre anti-svindel-, risiko- og compliance-leverandører i den grad det er rimelig nødvendig for å beskytte dine personopplysninger og oppfylle våre juridiske forpliktelser.

2.4. Vi kan dele dine personopplysninger med våre betalingsleverandører. Vi deler kun tjenesteopplysninger med våre betalingsleverandører i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine og overføre midler, samt for å håndtere klager og spørsmål knyttet til slike betalinger og overføringer.

2.5. 2.5.For å kunne tilby deg betaling med Klarna kan vi ved betaling dele dine opplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer med Klarna. Dette gjøres for at Klarna skal kunne vurdere om du kvalifiserer for deres betalingsløsninger samt for å skreddersy disse betalingsløsningene til deg. Dine personopplysninger overføres i henhold til Klarnas egen personvernerklæring.

2.6. Vi kan dele dine personopplysninger med andre tjenesteleverandører i den grad det er rimelig nødvendig for å tilby spesifikke tjenester (inkludert leverandører av servere og vedlikehold av disse, e-postleverandører, tjenesteleverandører som brukes til dataanalyse, kundetilfredshetsundersøkelser eller markedsundersøkelser). Vi gjennomfører alle nødvendige tiltak for å sikre at slike underleverandører implementerer riktige organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre sikkerhet og personvern av dine personopplysninger.

2.7. I tillegg til de spesifikke formålene for behandling av dine personopplysninger som er angitt i dette avsnittet, kan vi også behandle noen av dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.

2.8. Personer angitt i dette avsnittet kan være etablert utenfor Litauen, EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Hvis vi deler dine personopplysninger med slike personer, vil vi gjennomføre alle nødvendige og juridiske angitte tiltak for å sikre at personvernet ditt forblir tilstrekkelig sikret, inkludert der det er hensiktsmessig, signering av standard kontraktsklausuler for overføring av opplysninger. For å finne ut mer informasjon om passende sikkerhetstiltak, kan du kontakte oss via e-post: [email protected].

HVOR LENGE LAGRER VI OPPLYSNINGENE DINE?

3.1. Dine personopplysninger, som vi behandler for ethvert formål, skal ikke oppbevares lenger enn hva som er nødvendig for det eller de formålene. Under alle omstendigheter skal de ikke lagres lenger enn:

(a) kontoopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn 5 (fem) år etter din siste kontooppdatering;

(a) tjenesteopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn 5 (fem) år etter din siste kontooppdatering;

(c) meldingsdata vil ikke bli lagret lenger enn 2 (to) år etter samtykke er gitt eller, i tilfelle meldingsopplysningene blir sendt til de nåværende kundene for å opprettholde og forbedre kundeforhold, i ikke lenger enn 2 (to) år etter endt leveranse av de respektive tjenestene, med mindre du henholdsvis trekker tilbake samtykket ditt tidligere eller reserverer deg mot slik behandling;

(d) kommunikasjonsopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn 6 (seks) måneder etter opphør av slik kommunikasjon.

3.2. I enkelte tilfeller er det ikke mulig for oss å spesifisere på forhånd hvor lenge personopplysningene dine vil bli lagret. Dvs. enhetsopplysninger vil bli lagret i så lang tid som er nødvendig for de relevante behandlingsformålene.

3.3. Når gjeldende oppbevaringsperiode er over, eller på din forespørsel, blir personopplysninger destruert ved å bruke overskriving eller ved å bruke metoder for fysisk destruksjon (når det er aktuelt).

3.4. I tillegg til de spesifikke formålene for behandling av dine personopplysninger som er angitt i dette avsnittet, kan vi også behandle noen av dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.

MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON

4.1. Hvis du samtykker til det, vil vi kontakte deg via e-post eller telefon for å informere deg om hva vi holder på med. Og, hvis vi allerede har levert tjenester til deg og du ikke reserverer deg, vil vi informere deg om interessante tjenester til våre søsterselskaper eller til selskaper som er medlem av vårt konsern, inkludert annen relaterbar informasjon via e-post eller telefon når dette er opplyst om.

4.2. Når vi kontakter deg via telefon slik forklart i avsnitt 4.1. ovenfor, vil SMS/tekstmeldinger fra oss mottas via din trådløse leverandør til telefonnummeret du har gitt oss. SMS/tekstmeldinger kan sendes ved hjelp av et automatisk telefonoppringingssystem eller annen teknologi. Meldingsfrekvens varierer. Meldings- og datatakster kan påløpe.

4.3. Du kan når som hels reservere deg mot å motta markedsføringskommunikasjon. Det gjør du ved å velge den relevante lenken i en av våre markedsføringsmeldinger, eller kontakte oss via metoder angitt på nettstedet vårt. Hvis du mottar markedsføring via både e-post og telefon, med bakgrunn i avsnitt 4.1. ovenfor, og du ønsker å reservere deg mot å motta det, må du reservere deg separat ved å følge den relevante lenken i en av våre markedsføringsmeldinger eller kontakte oss via metoder angitt på nettstedet vårt.

4.4. Etter at du har utført en av de ovennevnte handlingene, vil vi oppdatere profilen din for å sikre at du ikke mottar mer markedsføringskommunikasjon fra oss i fremtiden.

4.5. Merk at ettersom våre forretningsaktiviteter består av et nettverk av nært beslektede tjenester, kan det ta noen dager før alle systemene er oppdatert. Det kan derfor hende at du fortsetter å motta markedsføringskommunikasjon mens vi fortsatt behandler forespørselen din.

4.6. Selv om du reserverer deg mot markedsføringskommunikasjon, vil du fortsatt motta kommunikasjon som er direkte relatert til levering av tjenester.

DINE RETTIGHETER

5.1. I dette avsnittet har vi oppsummert rettighetene du har i henhold til personopplysningsloven Noen av rettighetene er omfattende, og vi gir deg derfor kun hovedpunktene ved slike rettigheter. Følgelig anbefales det at du leser de relevante lovene (først og fremst EUs Personvernforordning 2016/679) samt veiledning fra tilsynsmyndigheter, for en fullstendig forklaring av disse rettighetene.

5.2. Dine hovedrettigheter under personopplysningsloven er følgende:

(a) rett til tilgang til opplysninger;

(b) rett til å få rettet opplysninger;

(c) rett til å få slettet dine personopplysninger;

(d) rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger;

(e) rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger;

(f) rett til dataportabilitet;

(g) rett til å klage til en tilsynsmyndighet; og

(h) rett til å trekke tilbake samtykke;

(i) rett til å protestere mot automatisert behandling, inkludert profilering.

5.3. Rett til tilgang til opplysninger. Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger og, hvis vi gjør det, har du rett til å få innsyn i personopplysningene og visse tilleggsopplysninger. Tilleggsopplysninger inkluderer beskrivelse av formålene med behandlingen, hvilke personopplysninger det gjelder og info om hvem som mottar personopplysningene. Forutsatt at det ikke påvirker andres rettigheter og friheter, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger. Du vil få det første eksemplaret gratis, men ytterligere kopier kan bli underlagt et rimelig gebyr.

5.4. Rett til å få rettet opplysninger. Du har rett til å få korrigert eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg og, hensyntatt formålene med behandlingen, å få fullført eventuelle ufullstendige personopplysninger.

5.5. I visse tilfeller har du rett til å få slettet dine personopplysninger. Disse omstendighetene inkluderer tilfeller hvor: (i) personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for eller på annen måte behandlet for; (ii) du trekker tilbake ditt samtykke til samtykkebasert behandling, og det ikke eksisterer andre rettslige grunnlag for å behandle dine opplysninger; (iii) du benytter deg av retten til å protesterer mot behandlingen i henhold til regler i gjeldende personopplysningslov; (iv) behandlingen er ment for direkte markedsføringsformål; eller (v) personopplysningene er ulovlig behandlet. Det finnes imidlertid unntak fra retten til sletting. Slike unntak inkluderer når behandling er nødvendig: (i) for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet; (ii) for å overholde vår rettslige forpliktelse; eller (iii) for oppretting, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

5.6. I visse tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Disse omstendighetene inkluderer tilfeller hvor: (i) du bestrider riktigheten av personopplysningene; (ii) behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting; (iii) vi har ikke lenger behov for dine personopplysninger for formålene med behandlingen, men du har behov for personopplysningene for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav; og (iv) du har protestert mot behandlingen og i påvente av bekreftelsen av din protest. I tilfeller hvor behandlingen har blitt begrenset på et slikt grunnlag, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger, men vi vil kun viderebehandle slike data på en av følgende måter: (i) med ditt samtykke; (ii) for opprettelse, utøvelse eller forsvar av rettslige krav; (iii) for å beskytte rettighetene til en annen person; eller (iv) på bakgrunn av viktige offentlige interesser.

5.7. Du har rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger med bakgrunn i din unike situasjon, men kun i den grad det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: Utførelsen av en oppgave som utføres i offentlighetens interesse eller for formålet med berettigede interesser opprettholdt av oss eller av en tredjepart. Hvis du legger inn en slik protest vil vi slutte å behandle din personopplysninger, med mindre vi kan fremlegge overbevisende, berettigede grunnlag for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav.

5.8. Du har rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføringsformål). Hvis du legger inn en slik protest vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for dette formålet.

5.9. Du har rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger for formål knyttet til vitenskapelig eller historiske forskning, eller for statistiske formål med bakgrunn i din unike situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave som utføres i offentlighetens interesse.

5.10. Retten til dataportabilitet. I den grad det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er:

(a) samtykke; eller

(b) oppfyllelse av en kontrakt eller tiltak som iverksettes på din forespørsel før inngåelse av en kontrakt som er nødvendig for å inngå kontrakten.

Du har rett til å motta dine personopplysninger fra oss i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format. Denne rettigheten gjelder imidlertid ikke i tilfeller hvor den kan ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

5.11. Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger bryter personopplysningsloven, har du en juridisk rettighet til å sende inn klage til tilsynsmyndigheten ansvarlig for personopplysningsloven. Du kan gjøre det i EU-medlemsstaten der du har ditt vanlige opphold, arbeidsstedet eller stedet for den påståtte overtredelsen. Vår behandling av personopplysninger overvåkes av State Data Protection Inspectorate i Republikken Litauen, registrert kontor på L. Sapiegos St. 17, LT-10312 Vilnius, www.ada.lt.

5.12. I tilfelle det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke, har du rett til å når som helst trekke tilbake dette samtykket. Tilbaketrekking vil ikke ha effekt på lovligheten av behandlingen før tilbaketrekningen.

5.13. Rett til å protestere mot automatisert behandling, inkludert profilering, som gir juridiske virkninger som angår eller påvirker deg betydelig. Det finnes imidlertid unntak fra denne retten. Slike unntak inkluderer når avgjørelsen: (i) er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt mellom deg og oss; (ii) er autorisert av en EU- eller EU-medlemsstats lovgivningen som vi er underlagt og som også fastsetter passende tiltak for å ivareta dine rettigheter og friheter og legitime interesser; (iii) er basert på ditt eksplisitte samtykke.

5.14. I tillegg til spesifikke tiltak nevnt i dette avsnittet eller på nettstedet, kan du også utøve noen av rettighetene som er angitt her ved å kontakte oss på e-post: [email protected]. Vi forplikter oss til å svare på slike henvendelser innen 1 måned etter at de er mottatt. Denne responstiden kan forlenges med 2 måneder for komplekse eller flere forespørsler. I tilfelle en slik forlengelse vil vi informere deg.

OM INFORMASJONSKAPSLER

6.1. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder en identifikator som sendes av en internett server til nettleseren din og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

6.2. Informasjonskapsler inneholder vanligvis ingen informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

HVILKE INFORMASJONSKAPSLER BRUKER VI

Vi bruker informasjonskapsler av tre hovedtyper på nettstedet vårt, for følgende formål:

(a) Nødvendige informasjonskapsler – brukes for å sikre riktig ytelse av nettstedet, sikkerheten til kunder og deres personopplysninger, leveranse av høykvalitetstjenester;

(b) Funksjonelle informasjonskapsler – brukes til å forbedre nettstedets brukeropplevelse, analysere bruken av systemet og i samsvar med dette forbedre leveransen av tjenester;

(c) Informasjonskapsler for markedsføring – brukes til å observere brukernes atferd på nettet og optimalisere markedsføringskampanjer i henhold til slik informasjon.

INFORMASJONSKAPSLER SOM BRUKES AV VÅRE TJENESTELEVERANDØRER

8.1. Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler og disse informasjonskapslene kan bli lagret på din datamaskinen når du besøker nettstedet vårt.

8.2. Vi bruker:

(a) Google Analytics informasjonskapsler brukes for å observere trafikken på nettsiden vårt. Informasjonskapslene som brukes til dette formålet hjelper oss med å oppdage feil på nettsiden samt måle båndbredde på nettstedet. Du kan se personvernerklæringen til Google Analytics her;

(b) YouTube-informasjonskapsler brukes for å vise innhold fra YouTube på nettstedene våre. Informasjonskapslene som brukes til dette formålet hjelper oss å opprettholde integritet samt skape en informativ og dynamisk nettside. Du kan se personvernerklæringen til YouTube her;

(c) X-informasjonskapsler brukes for å vise innhold fra X på nettstedene våre. Informasjonskapslene som brukes til dette formålet hjelper oss å opprettholde integritet samt skape en informativ og dynamisk nettside. Du kan se personvernerklæring til X her;

(d) Google Maps informasjonskapsler brukes for å, hvis brukeren tillater det, fastsette brukerens plassering. Informasjonskapslene som brukes til dette formålet hjelper oss med å tilpasse innstillingene på nettsiden i henhold til brukerens plassering og forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Du kan se personvernerklæring til Google Maps her;

(e) DoubleClick-informasjonskapsler brukes for å kontrollere hvordan annonser vises til våre brukere. Informasjonskapslene som brukes til dette formålet hjelper oss å skille besøkende som allerede bruker tjenestene våre, og redusere eller skjule annonsene våre til slike brukere. Du kan se personvernerklæring til DoubleClick her;

(f) Facebook-informasjonskapsler brukes for å administrere hvordan annonser vises til våre brukere. Informasjonskapslene som brukes til dette formålet hjelper oss å skille besøkende som allerede bruker tjenestene våre, og redusere eller skjule annonsene våre til slike brukere. Du kan se personvernerklæringen til Facebook her;

(g) Google Tag Manager-informasjonskapsler brukes for å kontrollere informasjonskapsler for annonsering. Informasjonskapslene som brukes til dette formålet hjelper oss med å distribuere annonser til besøkende på riktig måte. Du kan se personvernerklæring til Google Tag Manager her;

(h) Hotjar informasjonskapsler brukes for å observere hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. Informasjonskapslene som brukes til dette formålet hjelper oss med å observere ytelsen til nettstedet og analysere hvordan vi kan forbedre nettstedet vårt. Du kan se personvernerklæring til Hotjar her;

(i) Visual Website Optimizer informasjonskapsler som brukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende samhandler med sidene på nettstedet. Du kan se personvernerklæring til Visual Website Optimiser her.

HVORDAN KAN DU HÅNDTERE INFORMASJONSKAPSLER?

9.1. De fleste nettlesere gir deg muligheten til å reservere deg mot og slette informasjonskapsler. Hvordan man går frem for å gjøre dette varierer fra nettleser til nettleser og fra versjon til versjon. Du kan få oppdatert informasjon om hvordan du blokkerer og sletter informasjonskapsler på nettleserens nettside, for eksempel Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.

9.2. Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.

9.3. Hvis du blokkerer informasjonskapsler vil du ikke kunne benytte deg av alle funksjonene på nettsiden vår.

TREDJEPARTS NETTSTEDER

På nettsiden kan du finne lenker til og fra nettsider vi samarbeider med, informasjonskilder og relaterte nettsider. Vennligst merk at slike tredjeparts nettsteder som du besøker ved å trykke på en slik lenke, har sine egne personvernerklæringer og vi tar ikke noe ansvar for slike personvernerklæringer. Vi anbefaler at man gjør seg kjent med personvernerklæringen til slike nettsteder før man oppgir personopplysninger.

BARNS PERSONOPPLYSNINGER

11.1. Vår nettside og våre tjenester er rettet mot person over 18 år.

11.2. Hvis vi har grunn til å tro at vi har personopplysninger om en person under denne alderen lagret i våre databaser, uten samtykke fra foresatte, vil vi slette disse personopplysningene.

CALIFORNIA PERSONVERN TILLEGG

Hvis du er en California-forbruker eller bosatt i California, i tillegg til informasjonen som er gitt i denne personvernreglene, kan du ha tilleggsrettighetene og informasjonen gitt til deg i henhold til California Consumer Privacy Act.

Vi selger ikke bevisst personlig informasjon eller deler den med tredjeparter for direkte markedsføringsformål. Men hvis vi gjør det i fremtiden, vil du bli varslet og ha rett til å velge bort «salg» av personopplysninger.

Vi vil beholde, bruke eller avsløre personlig informasjon vi samler inn eller behandler på dine vegne, kun for formålene beskrevet i denne personvernreglene, og vil varsle deg hvis dette endres.

Du har rett til ikke å bli utsatt for diskriminering hvis du utøver noen av rettighetene dine.

OPPDATERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vennligst gi oss beskjed hvis personopplysningene vi har om deg må rettes eller oppdateres.

14. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Eventuelle endringer i denne erklæringen vil bli publisert på nettstedet. I tilfelle vesentlige endringer kan vi informere deg om slike via e-post, eller ved metoden som vi anser som mest passende i det bestemte tilfellet.